RDK "Sokół"


Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Rozwadowie, ob. osiedlu Stalowej Woli wzniesiony został w 1906 roku ze składek społecznych. Część pomieszczeń budynku na przełomie lat 20-tych i 30-tych XX wieku zajmowała Szkoła Handlowa Towarzystwa Szkół Zawodowych. W 1936 roku na osi środkowej budynku nadbudowano szczyt zwieńczony rzeźbą sokoła. Po II wojnie światowej budynek przez dłuższy czas był nieużytkowany. W latach 1958 - 1960 przeznaczono go na Dom Harcerza. W 1960 roku po przeprowadzeniu prac remontowych budynek przeznaczono na potrzeby Międzyspółdzielnianego Klubu „Ronita”. W 1980 roku część pomieszczeń użytkował Sąd Rejonowy w Stalowej Woli, który w 1986 roku przejął cały gmach, rezydując w nim do końca dekady. Od początku lat 90-tych XX wieku obiekt jest nieużytkowany.

Rozwadowski Dom Kultury "Sokół" stał się filią Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, oficjalne otwarcie RDK "Sokół" odbyło się 12 czerwca 2021 r.


Kadra instruktorska:

  • Sylwia Świątek
  • Karolina Nowak
  • Anna Różańska
  • Izabela Macierzyńska
  • Krzysztof Skoczyński
  • Przemysław Wójcik
sokol.png