Miejski Dom Kultury jest Partnerem w projekcie pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” o wartości 15 328 498,86 zł, realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (85%) oraz z Budżetu Państwa (15%). Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2021 r. do 30.04.2024 r. Projektem zarządza Lider – Gmina Stalowa Wola.

Projekt ma na celu poprawę rozwoju lokalnego i instytucjonalnego Stalowej Woli. Rolą Miejskiego Domu Kultury w tym projekcie będzie rewitalizacja społeczna Osiedla Rozwadów poprzez realizację działań w Rozwadowskim Domu Kultury SOKÓŁ, w tym: prowadzenie zajęć artystycznych, utworzenie Rozwadowskiego Archiwum Społecznego, wsparcie rozwoju tradycyjnego rzemiosła i handlu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Szczegółowe informacje o projekcie, jego partnerach, działaniach i dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 znajdą Państwo pod linkiem: POBIERZ

Informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Budżetu Państwa znajdą Państwo pod linkiem: POBIERZ

Dodatkowe informacje o funduszach norweskich znajdą Państwo pod adresem: https://www.eog.gov.pl/ 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

sokol.png